Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Sarap.Online UG (s ručením omezeným), Eugenstr. 9, 70182 Stuttgart, Německo, Tel .: +49 711 40099290, E-Mail: hello@sarap.online. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. Objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našeho webu

V případě pouhého informativního využití našeho webu, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytujeme informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "Soubory protokolu serverů"). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

 • Náš navštěvovaný web
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použité prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitá adresa IP (případně v anonymní podobě)

Zpracování se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Přenos nebo jiné využití dat se neuskuteční. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

3)

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují vám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. Trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, stejně jako hodnoty IP adresy, v individuální míře. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Trvání každého úložiště cookie najdete v přehledu nastavení cookies vašeho webového prohlížeče.

Některé soubory cookie se používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. Zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými cookies, které používáme, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď k provedení smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR v případě uděleného souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a efektivní a vstřícný design návštěvy stránky.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit prohlížeč, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies neakceptujete, funkce našeho webu mohou být omezená.

4) kontaktujte nás

Při kontaktu s námi (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se shromažďují osobní údaje. Která data se sbírají v případě kontaktního formuláře je možné vidět z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně pro účely zodpovězení vaší žádosti nebo pro navázání kontaktu a související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Pokud má váš kontakt za cíl uzavřít smlouvu, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO. Vaše data budou vymazána po posledním zpracování Vašeho požadavku. Tak je tomu v případě, že lze z okolností vyvodit, že předmětná záležitost byla konečně vyjasněna, a za předpokladu, že nejsou v rozporu se zákonnými požadavky na skladování.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete při plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s ohledem na dobu uchovávání daňových a obchodních zákonů a po uplynutí těchto lhůt budou smazána, ledaže byste výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo zákonem povoleným dalším používáním údajů z naší strany je vyhrazeno byl.

6)

V rámci komentáře na této webové stránce budou kromě komentáře uloženy a zveřejněny na této webové stránce informace o době psaní komentáře a jméno komentátora, kterého jste si vybrali. Vaše IP adresa bude navíc zaznamenána a uložena. Uložení IP adresy je provedeno z bezpečnostních důvodů av případě, že subjekt údajů poruší práva třetích osob nebo zveřejní protiprávní obsah odesláním komentáře. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud třetí strana vznese námitky proti vašemu publikovanému obsahu jako nezákonné. Právní základ pro uchovávání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 lit. b a f DSGVO. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, pokud jsou proti nim vzneseny námitky třetími stranami jako protiprávní.

7) Použití zákaznických údajů pro přímou reklamu

7.1 Registrace do e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, zašleme Vám pravidelné informace o našich nabídkách. Povinnou informací pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Specifikace dalších údajů je dobrovolná a bude použita k osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám zašleme pouze e-mailový zpravodaj, pokud nám výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na odkaz, který chcete v budoucnu obdržet.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1. GDPR. Při registraci k odběru novinek, šetříme váš od poskytovatele internetových služeb (ISP) registrovaná IP adresa a datum a čas zápisu, aby rozuměl možného zneužití vaší e-mailové adresy na pozdější dobu. Údaje shromážděné při registraci do informačního bulletinu budou využívány výhradně pro propagační účely prostřednictvím informačního bulletinu. Newsletter můžete kdykoli zrušit prostřednictvím poskytnutého odkazu v informačním bulletinu nebo zasláním zprávy výše uvedené osobě. Po logoff svou e-mailovou adresu, bude okamžitě odstraněn z našeho newsletteru mailing listu pokud jste výslovně souhlasili s dalším využitím vašich dat nebo vyhrazujeme neuvažuje za použití dat, která má povoleno zákonem a které jsme informovali v tomto prohlášení.

7.2 Zasílání e-mailového zpravodaje stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat vám pravidelné e-mailové nabídky na produkty nebo služby podobné těm, které již byly zakoupeny z naší nabídky. V souladu s § 7 odst. 3 UWG k tomu nemusíme od vás získat žádný zvláštní souhlas. V tomto ohledu probíhá zpracování dat výhradně na základě našeho oprávněného zájmu o přímou osobní reklamu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste zpočátku protestovali proti použití vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám zasílat e-maily. Máte právo vznést námitky proti použití vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel s budoucím účinkem oznámením odpovědné osobě na začátku. Za to vám vzniknou pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po přijetí vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě zastaveno.

7.3 Odesílání zpravodaje přes CleverReach

Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), komu předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Tento převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání účinného, ​​bezpečného a uživatelsky přívětivého systému zpravodaje. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru zpravodaje (např. E-mailová adresa), jsou uloženy na serverech CleverReach v Německu nebo Irsku.

CleverReach používá tyto informace k zasílání a statistickému vyhodnocení zpravodaje naším jménem. Pro vyhodnocení obsahují zpravodaje zasílané e-mailem takzvané webové majáky nebo sledovací pixely, které představují jednopixelové obrazové soubory, které jsou uloženy na našem webu. Tímto způsobem lze určit, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy bylo kliknuto. Pomocí takzvaného sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na tyto odkazy došlo k dříve definované akci (např. Zakoupení produktu na našem webu). Rovněž se zaznamenávají technické informace (např. Doba přístupu, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány výhradně v pseudonymizované formě a nejsou spojeny s vašimi dalšími osobními údaji; přímý osobní odkaz je vyloučen. Tato data se používají výlučně ke statistické analýze informačních kampaní. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud chcete vznést námitku proti analýze dat pro účely statistického vyhodnocení, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje.

Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, se kterou jsme povinni CleverReach chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Další informace o analýze dat CleverReach si můžete přečíst zde:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Prohlášení o ochraně dat CleverReach si můžete prohlédnout zde:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

8) Zpracování dat pro zpracování objednávek

8.1 Na zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při provádění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Osobní údaje, které jsme shromáždili, budou předány dopravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Pokud je to nezbytné pro zpracování plateb, předáváme vaše platební údaje pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb. Pokud se používají poskytovatelé platebních služeb, budeme vás výslovně informovat níže. Právní základ pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.2 Využívání speciálních poskytovatelů služeb pro zpracování a zpracování objednávek

- SendCloud
Odeslání probíhá prostřednictvím dispečerského portálu „SendCloud“ (SendCloud GmbH, Kanalstr. 10, 80538 Mnichov). Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, předáváme vaše údaje společnosti SendCloud výhradně za účelem zpracování vaší online objednávky. Údaje budou předány, pouze pokud je to skutečně nezbytné pro zpracování. Podrobnosti o ochraně dat SendCloud najdete na webových stránkách SendCloud na adrese www.sendcloud.de/datenschutz/.

8.3 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), takže geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO před der Zustellung der Ware zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DHL weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO Nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse a DHL Weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerufen werden.
- DPD
Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), tak geben wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer vor der Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung DPD weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO Nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse a DPD Weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DPD bzw. die Lieferankündigung nicht möglich.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DPD widerufen werden.

8.4 Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartu přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo - pokud je nabízeno - „nákup na účet“ nebo „splátková platba“ přes PayPal, poskytneme vaše platební údaje společnosti PayPal (Evropa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), pokračujte. Převod probíhá v souladu s čl. b GDPR a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.
PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní karta přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo - pokud je nabízeno - „nákup na účet“ nebo „platba ve splátkách“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR předáno úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu PayPal na stanovení vaší solventnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí, zda poskytnout příslušnou platební metodu. Zpráva o kreditu může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledku kreditní zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o ochraně údajů, včetně použitých úvěrových agentur, najdete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
K tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli podat námitku zasláním zprávy do služby PayPal. Služba PayPal však může i nadále být oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nutné pro smluvní platbu.
- Proužek
Pokud se rozhodnete pro platební metodu od poskytovatele platebních služeb Stripe, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému poskytneme informace a informace, které jste poskytli během procesu objednávání předejte svou objednávku (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Více informací o ochraně dat Stripe najdete na URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Společnost Stripe si vyhrazuje právo provést úvěrovou kontrolu na základě matematicko-statistických postupů, aby byl chráněn oprávněný zájem na stanovení solventnosti uživatele. V případě potřeby společnost Stripe předá osobní údaje požadované pro kontrolu kreditu a přijaté v rámci zpracování plateb vybraným úvěrovým agenturám, které společnost Stripe na požádání sdělí uživatelům. Zpráva o kreditu může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledku kreditní zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Stripe používá výsledek kreditní kontroly s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí o povolení použít vybranou platební metodu.
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti Stripe nebo pověřeným úvěrovým agenturám.
Společnost Stripe však může mít i nadále nárok na zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

9) Kontakt pro připomenutí hodnocení

Zkontrolujte připomenutí od ShopVote
Pokud jste nám dali svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, zašleme vaši e-mailovou adresu na hodnotící platformu ShopVote of Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 Mnichov (www.shopvote.de), aby vám mohli zaslat e-mailem připomínku k hodnocení.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

10) Použití grafiky a testovací pečeti

Store Hlasovat Graphics

Chcete-li zobrazit utěsnění ShopVote a shromážděné a / nebo agregované hodnocení, zahrnovali jsme grafiku ShopVote na této webové stránce.

To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu naší nabídky, která převládá v souvislosti s rovnováhou zájmů, v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Grafiku ShopVote a služby s nimi inzerované poskytuje Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 Mnichov.

Při vyvolání grafiky ShopVote webový server automaticky uloží tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a zdroj hovoru (přístupová data) a dokumentuje hovor. Tato přístupová data nejsou vyhodnocena a jsou automaticky přepsána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu. Grafika ShopVote nezaznamenává ani neukládá žádné další osobní údaje.

11) Použití sociálních médií: Videa

Použití videí z YouTube

Tato webová stránka používá vkládání funkce pro přehrávání displeje a videa, které nabízí "Youtube", které patří do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ( "Google") patří YouTube.

V tomto případě se používá rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele ukládá informace o uživateli pouze při přehrávání / přehrávání videa. Když začne přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel služby YouTube používá soubory cookie pro shromažďování informací o chování uživatelů. Podle tipů „Youtube“ jsou tyto informace používány mimo jiné k zachycení statistických údajů o videu, zlepšení uživatelsky přívětivosti a zabránění nekalým praktikám. Když se přihlásíte do Googlu, budou vaše údaje přímo spojeny s vaším účtem po kliknutí na video. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily použití a vyhodnocuje je. Toto hodnocení se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO založené na oprávněných zájmech společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení jejích webových stránek. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. V souvislosti s používáním služby YouTube může také vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. přijít do USA.
Bez ohledu na přehrávání vloženého videa při každém návštěvě těchto webových stránek budete připojeni k síti Google, což může způsobit další zpracování dat bez toho, abychom měli nějaký vliv.

Pro více informací o ochraně osobních údajů na „YouTube“ lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů popsaných výše v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získáno GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ uvedeném na webových stránkách.

12) Online marketing

12.1 Facebookový pixel pro vytváření vlastního publika (s nástrojem pro souhlas se soubory cookie)
V rámci naší online nabídky se používá tzv. „Facebookový pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irsko („Facebook“).
Klickt ein Nutzer auf eine von uns geschaltete Werbeanzeige, die bei Facebook ausgespielt wird, wird der URL unserer verknüpften Seite durch Facebook Pixel ein Zusatz angefügt. Další informace o pixelech pro Teilen von Daten s Facebookem, speciální URL-parametr v prohlížeči Browser des Nutzers per Cookie eingeschrieben, welches unsere verknüpfte Seite selbst setzt. Dieses Cookie wird von Facebook Pixel sodann ausgelesen und ermöglicht eine Weiterleitung der Daten an Facebook.
Pomocí pixelu na Facebooku je Facebook na jedné straně schopen určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook ads“). Podle toho používáme pixel na Facebooku pouze k tomu, abychom zobrazovali reklamy na Facebooku, které jsme umístili, uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité vlastnosti (např. Zájmy v určitých tématech nebo produktech, které jsou založeny na navštívené Webové stránky), které přenášíme na Facebook (tzv. „Vlastní segmenty publika“). S pomocí pixelu na Facebooku bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly otravné. To nám umožňuje dále hodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu, a to sledováním toho, zda byli uživatelé přesměrováni na náš web po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „Konverze“).
Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Allerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/pr. Die Daten können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen.
Zpracování údajů spojené s použitím pixelu Facebook probíhá pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Souhlas, který jste dali, můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností. Chcete-li uplatnit své odvolání, zrušte zaškrtnutí vedle nastavení „Facebook Pixel“ v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ integrovaném do webové stránky.

12.2 Použití sledování konverzí reklam Google

Tento web používá online reklamní program „Reklamy Google“ a v rámci reklam Google také sledování konverzí z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Pomocí nabídky reklam Google upozorňujeme na atraktivní nabídky na externích webových stránkách pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords). Data z reklamních kampaní můžeme použít k určení úspěšnosti jednotlivých reklamních opatření. Usilujeme o to, abychom vám ukázali reklamu, která vás zajímá, aby naše webové stránky byly pro vás zajímavější a dosáhly spravedlivého výpočtu vzniklých reklamních nákladů.

Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Tyto cookies obvykle ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google a můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník reklam Google dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků reklam Google. Informace získané pomocí převáděcího souboru cookie se používají k vytváření statistik převodu pro zákazníky reklam Google, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče pod klíčovým slovem „uživatelské nastavení“. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V rámci používání reklam Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.

Další informace o předpisech společnosti Google o ochraně údajů naleznete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Proti nastavení souborů cookie sledováním konverzí Google Ads můžete trvale vznést námitku stažením a instalací pluginu prohlížeče Google, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že některé funkce této webové stránky nemohou být použity nebo mohou být použity pouze v omezené míře, pokud jste deaktivovali používání cookies.

Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů popsaných výše v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získáno GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ poskytnutém na webových stránkách, nebo alternativně použijte námitku popsanou výše.

13)

Google (Universal) Analytics
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google (Universal) Analytics používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají; lze je také přenést na server Google LLC. přijít v USA.
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics výhradně s příponou „_anonymizeIp ()“, která zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. V důsledku rozšíření bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google LLC. Server v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google (Universal) Analytics není sloučena s jinými údaji Google.
Se speciální funkcí, tzv. „Demografickými charakteristikami“, umožňuje Google Analytics také vytváření statistik s údaji o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu na základě vyhodnocení zájmově orientované reklamy a použití informací od třetích stran. To umožňuje definovat a rozlišovat skupiny uživatelů webu za účelem přizpůsobení marketingových opatření optimalizovaným pro cílovou skupinu. Datové záznamy zaznamenané prostřednictvím „demografických charakteristik“ však nelze přiřadit konkrétní osobě.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie Google Analytics pro čtení informací o použitém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám dali zprávu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR k tomu dal váš výslovný souhlas. Bez tohoto souhlasu nebude Google Analytics používán během vaší návštěvy webu.
Souhlas, který jste dali, můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ uvedeném na webových stránkách. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání Google Analytics, se kterou je společnost Google povinna chránit údaje návštěvníků našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.
Při přenosu údajů z EU do USA se Google spoléhá na takzvaná standardní ustanovení Evropské komise o ochraně údajů, která mají zajistit soulad s evropskou úrovní ochrany údajů v USA.
Další informace o Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

14) Nástroje a Různé

14.1 - Lexoffice
K vedení účetnictví používáme cloudový účetní software „lexoffice“ od společnosti Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Strasse 9, 79111 Freiburg.
Lexoffice zpracovává příchozí a odchozí faktury a případně bankovní pohyby naší společnosti s cílem automaticky zaznamenávat faktury, porovnávat je s transakcemi a používat je k vytvoření finančního účetnictví v částečně automatizovaném procesu.
Sofern hierbei auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interires an einer effizienten Organization und Dokumentation unserer Geschäftsvorgänge.
Více informací o lexoffice, automatizovaném zpracování údajů a ustanoveních o ochraně údajů najdete na https://www.lexoffice.de/datenschutz/

14.2 Nástroj pro souhlas se soubory cookie založený na technologii Usercentrics

Tento web používá nástroj souhlasu s cookies s technologií od Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov (dále jen „Usercentrics“), k získání účinného souhlasu uživatele pro cookies, které vyžadují souhlas a aplikace založené na cookies.

Po integraci odpovídajícího kódu JavaScript se uživatelům zobrazí při spuštění stránky banner, ve kterém mohou být pro určité soubory cookie a / nebo aplikace založené na souborech cookie zaškrtnuty. Nástroj blokuje nastavení všech souborů cookie, které vyžadují souhlas, dokud příslušný uživatel neudělí odpovídající souhlas. Tím je zajištěno, že takové soubory cookie jsou umístěny na koncovém zařízení uživatele, pouze pokud k tomu daly souhlas.

Aby nástroj pro schvalování souborů cookie mohl jedinečně přiřadit zobrazení stránek jednotlivým uživatelům a jednotlivě zaznamenávat, zaznamenávat a ukládat nastavení souhlasu provedená uživatelem po dobu trvání relace, když je web vyvolán nástrojem pro schvalování souborů cookie, určité informace o uživateli (včetně IP adresy) shromážděny, přeneseny na server Usercentrics a uloženy tam.

Toto zpracování údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na právně vyhovující, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé správě souhlasu s cookies, a tedy na právně kompatibilním designu naší webové stránky.

Dalším právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Jako odpovědná osoba máme zákonnou povinnost, aby používání technicky nepotřebných souborů cookie záviselo na souhlasu příslušného uživatele.

Se společností Usercentrics jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, se kterou jsme povinni chránit údaje návštěvníků našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.

Další informace o používání údajů uživatelem Usercentics naleznete v prohlášení o ochraně dat Usercentics na adrese https://usercentrics.com/privacy-policy/

14.3 - Webová písma Google
Tento web používá jsou poskytovány za účelem jednotného vzhledu písma takzvaných webových fontů Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen "Google"). Když přistupujete ke stránce, váš prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.
K tomuto účelu se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. To může také zahrnovat přenos osobních údajů na servery společnosti Google LLC. přijít do USA. Tímto způsobem si společnost Google uvědomuje, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím adresy IP. Použití Webových písem Google je v zájmu konzistentní a atraktivní prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude počítač používat standardní písmo.
Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14.4 Překladač Google

Tato stránka využívá překladovou službu „Google Translate“ od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“) prostřednictvím integrace API. Prohlížeč, který používáte, se připojuje k serverům Google, takže překlad se automaticky zobrazí podle vašeho výběru národního jazyka. Google používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají; lze je také přenést na server Google LLC. přijít v USA.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, je to prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o bezbariérový a univerzální přístup na náš web.
Další informace o Překladači Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů popsaných výše v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získáno GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“ uvedeném na webových stránkách.

15) dotyčné osoby

15.1 Platné zákony o ochraně osobních údajů vám poskytují komplexní práva na ochranu osobních údajů (informační a intervenční práva) odpovědné osobě, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

 • Přímo pod článkem 15 DSGVO. Mají zejména právo na informace o svých zpracovávaných nás účely zpracování osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byla vaše data zpřístupněny, nebo jsou plánovány skladovatelnost a stálost nebo kritéria pro stanovení doby platnosti, existence práva na opravy, výmazu či omezení úprav objektu na zpracování reklamace s regulačním orgánem se zdrojem vašich informací v případě, že nebyly shromážděny u nás od vás, existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o zúčastněných logice a ti rozsahu v pochybnost a požadovaného dopadu takového zpracování, stejně jako právo na informace, které zaručuje v souladu s čl. 46 DSGVO na Weiterlei vaše data do třetích zemí;
 • Právo na opravu podle článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo dokončení neúplných údajů, která jste u nás uložili;
 • Právo smazat podle článku 17 DSGVO. Máte právo smazat své osobní údaje v případě, že požadavky článku 17 1 odstavce požadovat DSGVO ... Je však třeba toto právo neexistuje, zejména pokud zpracování uplatnit své právo na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem;
 • Právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 DSGVO. Musíte vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud je sporná opravit vaše data budou kontrolovány při odmítnutí odstranění Vašich údajů z důvodu nesprávného zpracování dat a místo toho pravého omezení zpracování vašeho požadavku dat, pokud potřebujete data pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem poté, co jsme již služeb nebo že údaje o účelu dosáhnout, pokud jste podali námitku na základě vaší konkrétní situaci, když ještě není jisté, zda naše legitimní Důvody převažují;
 • Právo na informace podle článku 19 DSGVO. Už jste měl právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v porovnání s odpovědnými tvrzením, že je povinen všem příjemcům, na které se osobní údaje týkající se Vaší osoby byly vystaveny, tento opravu nebo zničení dat nebo Oznámení o omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepředstavuje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DSGVO: Musíte se dostat do strukturovaného, ​​konzistentní a maschinenlesebaren formátu nebo požádat o převod do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné, právo zveřejnit vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ;.
 • . 7 DSGVO právo na odvolání souhlasu podle článku 3 odst. Vždy musíte odvolat do budoucna ten správný jednou dal souhlas se zpracováním dat. V případě stažení okamžitě odstraníme dotyčné údaje, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základu pro bezmocné zpracování. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení;
 • Právo podat stížnost v souladu s čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v Členský stát vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného protiprávního jednání.

15.2 Právo na námitku

KDYŽ JSME úrokový ÚVAHÁCH vašich osobních údajů vzhledem k naší převažující zájem na PROCESU, máte právo kdykoliv TERM z důvodů vyplývajících z jejich situaci znázorněné proti zpracování jsou v rozporu s účinné pouze do budoucna odvolání.
MAKE užívacího práva, přestaneme zpracování údajů údaje. Dokončovací ZŮSTÁVÁ VUT vyhrazena Když jsme povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ může ukázat své zájmy základních práv a svobod pro vážení nebo pokud zpracováním při jejich vymáhání, výkon nebo obranu právních nároků před slouží.

Jsou vaše osobní údaje zpracovávány z naší strany adresných reklamních zásilek DO PROVOZU mají právo KDYKOLI PROTI opozici vůči ZPRACOVÁNÍ osobních údajů předmětů zakončených Pro účely takové reklamy odvolání. MŮŽETE námitky jako je popsáno výše cvičení.

POUŽÍVEJTE POUŽITÍ VAŠEHO PRÁVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚROVNI, DOPLŇUJEME ZPRACOVÁNÍ DÁT ZPŮSOBENÝCH PRO PŘÍMÝ PŘIJETÍ.

16) Doba ukládání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně dodatečně na základě příslušného zákonného období uchovávání (např. Obchodní a daňové lhůty).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. tyto údaje jsou uchovávány až do doby, než osoba svůj souhlas stáhne.

Existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou v rámci právních nebo podobných povinností založeny na čl. 6 odst. 1 lit. b) DSGVO jsou zpracovávány, tyto údaje jsou běžně vymazávány po uplynutí doby uchovávání, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy a / nebo pokud neexistuje oprávněný zájem o opětovné uskladnění na naší straně.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 lit. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitky podle článku 21 odst. 1 DSGVO, pokud nedokážeme prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO tyto údaje budou uloženy, dokud dotyčná osoba neuplatní své právo vznést námitku podle článku 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v této deklaraci o specifických situacích zpracování uvedeno jinak, uložené osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 
© IT advokátní kancelář
 

DOCID: ##ITK-9de60b032a4767f61cf6a13a25a98f8f##

Verze: 202101191604