Servicevilkår

Vilkår kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. konklusion
 3. Tilbagetrækning
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Ejendomsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Indløsning af handlingskuponer
 9. Indløse gavekort
 10. Gældende lov
 11. jurisdiktion
 12. Alternativ Tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") fra Sarap.Online UG (begrænset ansvar) (herefter "sælger") gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunde") med sælgeren med hensyn til lukker de varer, der vises af sælgeren i sin onlinebutik. Inkluderingen af ​​kundens egne betingelser modsiges herved, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse vilkår og betingelser gælder tilsvarende for kontrakter om levering af kuponer, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.

1.3 En forbruger i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter i betydningen af ​​disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, udøver deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Konklusion

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbudet ved hjælp af onlinebestillingsformularen integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afleverer kunden et juridisk bindende kontrakttilbud for varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Kunden kan også indsende tilbuddet til sælgeren via telefon eller e-mail.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig bekræftelse på ordre eller en ordrebekræftelse skriftligt (fax eller e-mail), og omfanget af den ordrebekræftelse til kunden er relevant, eller
 • ved at give kunden med de bestilte varer, hvor omfanget af den adgang af varer til kunden er relevant, eller
 • ved efter levering af hans instruks han kunden til at betale.

Hvis flere af ovennævnte alternativer er tilgængelige, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer finder sted først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter indgivelsen af ​​tilbudet af kunden at løbe og slutte med udløbet af den femte dag, som følger forsendelsen af ​​tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPal- Vilkår for brug kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på knappen for at afslutte bestillingsprocessen.

2.5 Ved afgivelse af et tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes kontraktens tekst af sælgeren, efter at kontrakten er indgået og sendt til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin ordre. Enhver yderligere levering af kontraktteksten fra sælgeren finder ikke sted. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens onlinebutik, inden han afgiver sin ordre, arkiveres ordredataene på sælgerens websted og kan tilgås gratis af kunden via hans adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at give de tilsvarende loginoplysninger.

2.6 Inden der afgives en bindende ordre via sælgers onlinebestillingsformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved nøje at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens udvidelsesfunktion, ved hjælp af hvilken repræsentationen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine poster som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7 Det tyske og det engelske sprog er tilgængelige til indgåelse af kontrakten.

2.8 Ordrebehandling og kontakt udføres normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han har angivet til behandling af ordren, er korrekt, så de e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Navnlig skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller tredjeparter bestilt af sælgeren til at behandle ordren, kan leveres.

2.9 Ved bestilling af alkoholholdige drikkevarer bekræfter kunden ved at sende ordren, at han har nået den lovbestemte minimumsalder.

3) Tilbagetrækning

3.1 Forbrugere har generelt en fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgerens annulleringspolitik.

4) Priser og betaling

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger, der opstår, specificeres særskilt i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 I tilfælde af leverancer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af kunden. Disse inkluderer f.eks. Omkostninger til pengeinstitutters overførsel af penge (f.eks. Overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. Told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for Den Europæiske Union, men kunden foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

4.3 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgerens onlinebutik.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" er valgt, behandles betalingen af ​​betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en online bankkonto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres straks derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan hente flere oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på Internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Hvis du vælger kreditkortbetalingsmetoden via Stripe, forfalder fakturabeløbet straks efter kontraktens indgåelse. Betaling behandles af betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter: "Stripe"). Stripe forbeholder sig retten til at foretage en kreditkontrol og at afvise denne type betaling, hvis kreditkontrollen er negativ.

5) Forsendelse vilkår

5.1 Levering af varer finder sted på forsendelsesruten til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis levering af varerne mislykkes af grunde, som kunden er ansvarlig for, bærer kunden de rimelige omkostninger, som sælgeren har afholdt. Dette gælder ikke med hensyn til forsendelsesomkostningerne, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. For returomkostningerne gælder bestemmelserne i sælgerens afbestillingspolitik, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret.

5.3 I tilfælde af selvindsamling underretter sælgeren først kunden via e-mail om, at de varer, han har bestilt, er klar til afhentning. Efter at have modtaget denne e-mail kan kunden afhente varerne i sælgerens hovedkvarter efter konsultation med sælgeren. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet nogen forsendelsesomkostninger.

5.4 Kuponer gives til kunden som følger:

- via e-mail

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren på forhånd, forbeholder han titlen til de leverede varer indtil fuld betaling af købesummen skyldte.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler.

7.2 Hvis kunden optræder som forbruger, bliver han bedt om at klage til udbyderen over leverede varer med åbenbar transportskade og at informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) indløsning af salgsfremmende bonusser

8.1 Kuponer, der udstedes gratis af sælgeren som en del af kampagner med en vis gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "salgsfremmende kuponer"), kan kun indløses i sælgerens onlinebutik og kun inden for den angivne periode.

8.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra voucherkampagnen, hvis der er en tilsvarende begrænsning fra indholdet af kampagnevoucheren.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

8.4 Flere kampagnekuponer kan indløses til en ordre.

8.5 Varens værdi skal mindst svare til kampagnekuponens størrelse. Resterende kredit refunderes ikke af sælgeren.

8.6 Hvis værdien af ​​kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de andre betalingsmetoder, der tilbydes af sælgeren, vælges for at udligne forskellen.

8.7 Kreditten ved en kampagnekupon udbetales hverken kontant eller betales renter.

8.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de betalte varer helt eller delvist med kampagnekuponen inden for rammerne af hans lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen kan overføres. Sælgeren kan betale den respektive ejer, der indløser salgsfremmende kupon i sælgerens onlinebutik med en udledende effekt. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive ejers manglende tilladelse, juridiske inhabilitet eller manglende autorisation.

9) Indløse gavekort

9.1 Kuponer, der kan købes via sælgerens onlinebutik (herefter "gavekort") kan kun indløses i sælgerens onlinebutik, medmindre andet er angivet i kuponen.

9.2 Gavekort og resterende saldo på gavekort kan indløses ved udgangen af ​​det tredje år efter det år, hvor kuponen blev købt. Resterende kredit krediteres kunden indtil udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses inden bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

9.4 Flere gavekort kan indløses til en ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til at købe varer og ikke til at købe yderligere gavekort.

9.6 Hvis værdien af ​​gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges for at afregne forskellen.

9.7 Restbeløbet på et gavekort udbetales hverken kontant eller betales renter.

9.8 Gavekortet kan overføres. Sælgeren kan med en udledende virkning foretage betalinger til den respektive ejer, der indløser gavekortet i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive ejers manglende tilladelse, juridiske inhabilitet eller manglende autorisation.

10) Gældende lov

For alle juridiske forhold mellem parterne gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, med undtagelse af lovgivningen om international køb af løsøre. For forbrugerne gælder dette valg af lov kun i det omfang, at beskyttelsen ikke er tilbagekaldt af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.

11) Jurisdiktion

Hvis kunden er en købmand, juridisk person af offentlig ret eller offentlig ret særlig fond etableret i det område af Forbundsrepublikken Tyskland, den eneste værneting for alle tvister, der opstår fra denne kontrakt er den virksomhed som sælger. Hvis kunden er etableret uden for Forbundsrepublikken Tyskland, er den virksomhed som sælger enekompetence for eventuelle tvister i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav i henhold til aftalen af ​​kundens handel eller erhvervsmæssig aktivitet kan henføres. Men i de ovennævnte tilfælde er sælgeren under alle omstændigheder berettiget til at ringe til retten på kundens forretningssted.

12) Alternativ Dispute Resolution

12.1 EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse på Internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af online købs- eller servicekontrakter, der involverer en forbruger.

12.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsudvalg.

 
© IT-advokatfirma
 

DOCID: ##ITK-a66b578e5a80d271103248a315c87c25##

Version: 202103170744