Kasutustingimused

Tingimused kliendiandmeid

Sisukord

 1. Ulatus
 2. järeldus
 3. Taganemisõigus
 4. Hinnad ja maksetingimused
 5. Tarne- ja tarnetingimused
 6. Omandireservatsioon
 7. Vastutus puuduste eest (garantii)
 8. Kampaaniatšekkide lunastamine
 9. Kinkekaartide lunastamine
 10. Kohaldatav õigus
 11. kohtualluvus
 12. Alternatiivne vaidluste lahendamine

1) ulatus

1.1 Käesolevaid Sarap.Online UG (piiratud vastutusega) (edaspidi "müüja") üldtingimusi (edaspidi "GTC") kohaldatakse kõigi kaupade kohaletoimetamise lepingute suhtes, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi "klient") müüjaga seoses sulgeb kauba, mida müüja oma veebipoes kuvab. Kliendi enda tingimuste lisamine lükatakse käesolevaga tagasi, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Neid tingimusi kohaldatakse vastavalt vautšerite tarnelepingutele, kui pole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

1.3 Tarbija käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline isik, kes sõlmib õigustehingu eesmärkidel, mis ei ole valdavalt ärilised ega nende iseseisev kutsetegevus. Ettevõtja käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või juriidiline partnerlus, kes juriidilise tehingu sõlmimisel teostab oma ärilist või iseseisvat kutsetegevust.

2) Järeldus

2.1 Müüja veebipoes sisalduvad tootekirjeldused ei esinda müüja siduvaid pakkumisi, vaid on kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.

2.2 Klient saab pakkumise esitada müüja veebipoes integreeritud veebipõhise tellimisvormi abil. Pärast valitud kauba paigutamist virtuaalsesse ostukorvi ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist esitab klient ostukorvis olevate kaupade osas õiguslikult siduva lepingupakkumise, klõpsates tellimisprotsessi lõpetaval nupul. Pakkumise saab klient müüjale esitada ka telefoni või e-posti teel.

2.3 Müüja saab kliendi pakkumise vastu võtta viie päeva jooksul,

 • saates kliendile kirjaliku tellimiskinnituse või teksti vormis tellimuse kinnituse (faksi või e-posti teel), sel juhul on tellimuse kinnituse saamine kliendi poolt õigustatud, või
 • - tarnides tellitud kauba kliendile, sel juhul on otsustav kauba juurdepääs kliendile, või -
 • paludes kliendil maksta pärast tellimuse esitamist.

Kui on olemas mitu ülalnimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping ajal, mil üks eespool nimetatud alternatiividest leiab aset esimene. Pakkumise vastuvõtmise tähtaeg algab järgmisel päeval pärast kuupäeva, mil klient on pakkumise saatnud, ja lõpeb viiendal päeval pärast pakkumise saatmist. Kui müüja ei aktsepteeri kliendi pakkumist eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse see pakkumise tagasilükkamiseks, mille tagajärjel klient ei ole enam tahteavaldusega seotud.

2.4 Kui valite PayPali pakutava makseviisi, töötleb makset makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi: "PayPal"), järgides PayPal- Kasutustingimusi saab vaadata aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil pole PayPali kontot - vastavalt PayPali kontota maksete tingimustele aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kui klient maksab PayPali pakutava makseviisi abil, mida saab veebipõhises tellimisprotsessis valida, deklareerib müüja kliendi pakkumisega nõustumist juba ajahetkel, mil klient klõpsab nuppu tellimisprotsessi lõpuleviimiseks.

2.5 Pakkumise esitamisel müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu salvestab müüja lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja saadab kliendile tekstivormis (nt e-post, faks või kiri) pärast tema tellimuse saatmist. Müüja ei esita lepingu teksti täiendavaid sätteid. Kui klient on enne tellimuse esitamist seadnud müüja veebipoes kasutajakonto, arhiveeritakse tellimuse andmed müüja veebisaidil ja klient saab neile parooliga kaitstud kasutajakonto kaudu tasuta juurde pääseda, esitades vastavad sisselogimisandmed.

2.6 Enne müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu tellimuse siduvat esitamist saab klient ekraanil kuvatud teavet hoolikalt lugedes tuvastada võimalikud sisestusvead. Tõhus tehniline vahend sisendvigade paremaks tuvastamiseks võib olla brauseri laiendusfunktsioon, mille abil ekraanil kuvatavat kujutist suurendatakse. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi osana oma kirjeid parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta klõpsab nuppu, millega tellimisprotsess lõpetatakse.

2.7 Lepingu sõlmimiseks on saadaval saksa ja inglise keel.

2.8 Tellimuste töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti teel ja automatiseeritud tellimuste töötlemise teel. Klient peab tagama tellimuse töötlemiseks antud e-posti aadressi õigsuse, et müüja saadetud e-kirjad saaksid sellel aadressil kätte. Eelkõige peab SPAM-filtrite kasutamisel klient tagama, et kõik müüja või tellimuse töötlemisel tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad saaksid kätte.

2.9 Alkohoolsete jookide tellimisel kinnitab klient tellimust saates, et on saavutanud seaduses nõutud alammäära.

3) tühistamine

3.1 Tarbijatel on üldiselt taganemisõigus.

3.2 Lisateavet taganemisõiguse kohta leiate müüja tühistamispoliitikast.

4) hindade ja tasumise

4.1 Kui müüja tootekirjelduses pole öeldud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusjärgset müügimaksu. Võimalikud täiendavad kohaletoimetamise ja saatmiskulud on vastavas tootekirjelduses eraldi välja toodud.

4.2 Tarnete korral riikidesse väljaspool Euroopa Liitu võivad tekkida lisakulud, mille eest müüja ei vastuta ja mis jäävad kliendi kanda. Need hõlmavad näiteks krediidiasutuste rahaülekannete kulusid (nt ülekandetasud, vahetuskursitasud) või imporditollimakse või makse (nt tollimakse). Sellised kulud võivad tekkida ka seoses rahaülekandega, kui tarne ei toimu väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki, vaid klient teeb makse riigist väljaspool Euroopa Liitu.

4.3 Makseviis (id) edastatakse kliendile müüja veebipoes.

4.4 Kui on kokku lepitud ettemaks pangaülekandega, tuleb tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas tähtpäevas.

4.5 Kui valite makseviisi "SOFORT", töötleb makset makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "SOFORT"). Arve summa tasumiseks "SOFORT" kaudu peab kliendil olema veebipanga konto, mis on aktiveeritud "SOFORT" -is osalemiseks, makseprotsessi käigus end vastavalt tuvastama ja maksekäsu "SOFORT" -le kinnitama. Maksetehingu teostab kohe pärast seda "SOFORT" ja kliendi pangakonto debiteeritakse. Lisateavet "SOFORT" makseviisi kohta saab klient välja kutsuda Internetis aadressil https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Kui valite krediitkaardimakseviisi Stripe'i kaudu, tasutakse arve summa kohe pärast lepingu sõlmimist. Makset töötleb makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd., Grand Canal Dock 1, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi: Stripe). Stripe jätab endale õiguse teha krediidikontroll ja keelduda seda tüüpi maksest, kui krediidikontroll on negatiivne.

5) Transpordi tingimused

5.1 Kauba kohaletoimetamine toimub lähetusteel kliendi määratud tarneaadressile, kui pole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määravaks müüja tellimuste töötlemisel toodud kohaletoimetamise aadress.

5.2 Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub põhjustel, mille eest klient vastutab, kannab müüja mõistlikud kulud klient. See ei kehti saatmiskulude kohta, kui klient kasutab oma taganemisõigust. Kui klient kasutab taganemisõigust, kehtivad müüja tagastamiskulude katteks müüja tühistamisreeglid.

5.3 Isekogumise korral teatab müüja kõigepealt kliendile e-posti teel, et tema tellitud kaup on kogumiseks valmis. Pärast selle e-kirja saamist saab klient pärast müüjaga konsulteerimist kauba müüja peakontorist kätte saada. Sellisel juhul saatmiskulusid ei võeta.

5.4 Voucherid antakse kliendile järgmiselt:

- e-posti teel

6) Omandiõiguse

Müüja ettetellimisel jätab ta endale õiguse tarnitud kaupadele kuni võlgnetava ostuhinna täieliku tasumiseni.

7) Vastutus puuduste eest (garantii)

7.1 Kui ostetud ese on defektne, kehtivad puuduste eest seadusjärgse vastutuse sätted.

7.2 Kui klient tegutseb tarbijana, palutakse tal tarnijale kaebus ilmse transpordikahjustusega tarnitud kauba kohta ja teavitada sellest müüjat. Kui klient ei järgi, ei mõjuta see tema seadusjärgseid ega lepingulisi nõudeid puuduste kohta.

8) Kampaaniatšekkide lunastamine

8.1 Vautšereid, mille müüja väljastab teatud kehtivusajaga kampaaniate raames tasuta ja mida klient ei saa osta (edaspidi "sooduskupongid"), saab lunastada ainult müüja veebipoes ja ainult kindlaksmääratud aja jooksul.

8.2 Üksikute toodete saab vautšerikampaaniast välja jätta, kui kampaania vautšeri sisust tuleneb vastav piirang.

8.3 Sooduskuponge saab lunastada alles enne tellimisprotsessi lõpuleviimist. Hilisem arveldamine pole võimalik.

8.4 Ühe tellimuse jaoks saab lunastada mitu kampaaniavoucherit.

8.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne kampaania vautšeri summaga. Ülejäänud krediiti müüja ei tagasta.

8.6 Kui kampaania vautšeri väärtus on tellimuse katmiseks ebapiisav, saab vahe tasumiseks valida mõne muu müüja pakutud makseviisi.

8.7 Kampaania vautšeri krediiti ei maksta välja sularahas ega intressi.

8.8 Kampaania vautšerit ei hüvitata, kui klient tagastab kampaania vautšeriga täielikult või osaliselt tasutud kauba oma seadusjärgse taganemisõiguse raames.

8.9 Kampaania vautšer on ülekantav. Müüja saab maksta vastava omaniku eest, kes lunastab müüja veebipoes sooduskviitungi tühjendava efektiga. See ei kehti juhul, kui müüjal on teadmisi või raske hooletuse tõttu teadmatus vastava omaniku volitamata jätmise, teovõimetuse või volituse puudumise kohta.

9) Kinkekaartide lunastamine

9.1 Vouchereid, mida saab osta müüja veebipoe kaudu (edaspidi "kinkekaardid"), saab lunastada ainult müüja veebipoes, kui vautšeris pole märgitud teisiti.

9.2 Kinkekaarte ja kinkekaartide järelejäänud jääki saab lunastada kupongi ostmise aastale järgneva kolmanda aasta lõpuks. Ülejäänud krediiti krediteeritakse kliendile kuni aegumiskuupäevani.

9.3 Kinkekaarte saab lunastada alles enne tellimisprotsessi lõppu. Hilisem arveldamine pole võimalik.

9.4 Ühe tellimuse jaoks saab lunastada mitu kinkekaarti.

9.5 Kinkekaarte saab kasutada ainult kaupade ostmiseks, mitte aga teiste kinkekaartide ostmiseks.

9.6 Kui kinkekaardi väärtus on tellimuse katmiseks ebapiisav, saab vahe tasumiseks valida mõne muu müüja pakutud makseviisi.

9.7 Kinkekaardi saldot ei maksta välja sularahas ega intressi.

9.8 Kinkekaart on ülekantav. Müüja saab väljamaksva efektiga teha makseid vastavale omanikule, kes lunastab kinkekaardi müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui müüjal on teadmisi või raske hooletusest teadmatus vastava omaniku loata jätmise, teovõimetuse või volituse puudumise kohta.

10) Kohaldatav seadus

Kõigi pooltevaheliste õigussuhete suhtes kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadusi, välja arvatud vallasasjade rahvusvahelise ostmise seadused. Tarbijate jaoks kehtib see seaduste valik ainult niivõrd, kuivõrd pakutavat kaitset ei tühistata tarbija alalise elukohariigi seaduse imperatiivsete sätetega.

11) Kohtualluvus

Kui klient tegutseb kaupmehe, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku erifondina, mille alaline elukoht on Saksamaa Liitvabariigi territooriumil, on müüja tegevuskohaks kõigi sellest lepingust tulenevate vaidluste lahendamise ainupädevus. Kui klient asub väljaspool Saksamaa Liitvabariigi territooriumi, on kõigi sellest lepingust tulenevate vaidluste lahendamise ainupädev koht müüja tegevuskoht, kui lepingut või lepingust tulenevaid nõudeid saab seostada kliendi kutse- või äritegevusega. Kuid ülaltoodud juhtudel on müüjal igal juhul õigus pöörduda kliendi tegevuskohajärgse kohtu poole.

12) Alternatiivne vaidluste lahendamine

12.1 EL-i komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi järgmise lingi kaudu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

See platvorm on kontaktpunkt tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

12.2 Müüja ei ole kohustatud ega soovi osaleda vaidluste lahendamise menetluses tarbijate vahekohtus.

 
© IT-advokaadibüroo
 

DOCID: ##ITK-a66b578e5a80d271103248a315c87c25##

Versioon: 202103170744