Uvjeti pružanja usluge

Uvjeti i odredbe s podacima o kupcu

Pregled sadržaja

 1. Djelokrug
 2. zaključak
 3. povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uvjeti isporuke i dostave
 6. Zadržavanje prava vlasništva
 7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
 8. Otkup bonova za kampanju
 9. Iskorištenje poklon bonova
 10. Primjenjivi zakon
 11. nadležnost
 12. Alternativna rješavanje sporova

1) Područje primjene

1.1 Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti") tvrtke Sarap.Online UG (ograničena odgovornost) (u daljnjem tekstu "prodavač") primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "kupac") s prodavateljem u vezi s zatvara robu koju prodavatelj prikazuje u svojoj internetskoj trgovini. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca proturječi se, osim ako nije drugačije ugovoreno.

1.2 Ovi se uvjeti primjenjuju u skladu s ugovorima o isporuci bonova, osim ako nije izričito određeno drugačije.

1.3 Potrošač u smislu ovih uvjeta i odredbi je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti njihove neovisne profesionalne aktivnosti. Poduzetnik u smislu ovih uvjeta i odredbi je fizička ili pravna osoba ili pravno društvo koje prilikom sklapanja pravnog posla obavlja svoju komercijalnu ili neovisnu profesionalnu djelatnost.

2) Zaključak ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u prodavateljskoj internetskoj trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može predati ponudu pomoću mrežnog obrasca za narudžbu integriranog u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz postupak elektroničke narudžbe, kupac podnosi pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu u košarici klikom na gumb koji završava postupak naručivanja. Kupac također može predati ponudu prodavaču putem telefona ili e-pošte.

2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstualnom obliku (faks ili e-mail), u kojem slučaju je potvrda narudžbe kod kupca mjerodavna, ili
 • isporukom naručene robe kupcu, u kojem slučaju je pristup kupcu presudan, ili
 • tražeći od kupca da plati nakon podnošenja njegove narudžbe.

Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u vrijeme kad se prva od njih pojavi prije. Razdoblje prihvaćanja ponude započinje dan nakon dana kad je kupac poslao ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.

2.4 Ako odaberete način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje će obraditi pružatelj usluga platnog prometa PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), podložno PayPal- Uvjeti korištenja dostupni na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - pod uvjetima i odredbama za plaćanja bez PayPal računa, mogu se pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac plaća putem načina plaćanja koji nudi PayPal koji se može odabrati u mrežnom postupku naručivanja, prodavač već izjavljuje da prihvaća ponudu kupca u trenutku kada kupac klikne gumb za dovršetak postupka narudžbe.

2.5 Prilikom podnošenja ponude putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, nakon sklapanja ugovora prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-mailom, faksom ili pismom) nakon što kupac pošalje narudžbu. Bilo koje daljnje pružanje teksta ugovora od strane prodavatelja se ne odvija. Ako je kupac postavio korisnički račun u prodavateljskoj internetskoj trgovini prije slanja narudžbe, podaci o narudžbi arhivirat će se na web mjestu prodavatelja, a kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom davanjem odgovarajućih podataka za prijavu.

2.6 Prije obvezujućeg podnošenja narudžbe putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, kupac može prepoznati moguće pogreške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na zaslonu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija proširenja preglednika koja se koristi za povećanje zaslona na zaslonu. Kupac može ispraviti svoje unose kao dio elektroničkog postupka naručivanja pomoću uobičajenih funkcija tipkovnice i miša dok ne klikne gumb koji završava postupak naručivanja.

2.7 Za zaključivanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.

2.8 Obrada narudžbi i kontakti obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac se mora pobrinuti da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavač mogli primiti na ovu adresu. Naročito, kada koristi SPAM filtre, kupac mora osigurati da se mogu dostaviti sve e-poruke koje je poslao prodavatelj ili treće strane naručene za obradu narudžbe.

2.9 Pri naručivanju alkoholnih pića kupac slanjem narudžbe potvrđuje da je navršio zakonski potrebnu minimalnu dob.

3) Pravo opoziva

3.1 Potrošači uglavnom imaju pravo odustati.

3.2 Daljnje informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije navedeno, dane cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi isporuke i isporuke koji mogu nastati navedeni su zasebno u odgovarajućem opisu proizvoda.

4.2 U slučaju isporuka u zemlje izvan Europske unije mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavač nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove prijenosa novca od strane kreditnih institucija (npr. Naknade za prijenos, naknade po tečaju) ili uvozne carine ili porezi (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi s prijenosom sredstava ako dostava nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac uplatu vrši iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcije plaćanja bit će priopćene kupcu u prodavačevoj internetskoj trgovini.

4.4 Ako je dogovoreno plaćanje unaprijed putem bankovne doznake, plaćanje se mora izvršiti odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se stranke nisu dogovorile za kasniji datum dospijeća.

4.5 Ako odaberete način plaćanja "SOFORT", plaćanje će obrađivati ​​pružatelj usluga plaćanja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (u daljnjem tekstu "SOFORT"). Da bi mogao platiti iznos fakture putem "SOFORT", kupac mora imati račun za mrežno bankarstvo koji je aktiviran za sudjelovanje u "SOFORT", sukladno tome se identificirati tijekom postupka plaćanja i potvrditi uplatu za plaćanje "SOFORTU". Platnu transakciju odmah nakon toga provodi "SOFORT" i tereti bankovni račun kupca. Kupac može nazvati više informacija o načinu plaćanja "SOFORT" na Internetu na https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Ako odaberete način plaćanja kreditnom karticom putem Stripea, iznos računa dospijeva odmah po zaključenju ugovora. Plaćanje obrađuje pružatelj platnih usluga Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, pristanište Grand Canal, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu: "Stripe"). Stripe zadržava pravo izvršiti kreditnu provjeru i odbiti ovu vrstu plaćanja ako je kreditna provjera negativna.

5) Uvjeti isporuke i isporuke

5.1 Dostava robe vrši se putem otpreme na adresu isporuke koju je odredio kupac, ako nije drugačije ugovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa isporuke navedena u obradi narudžbe prodavatelja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je kupac odgovoran, kupac snosi razumne troškove koje je imao prodavatelj. To se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac učinkovito koristi svoje pravo na odustajanje. Za kupce, ako kupac učinkovito izvrši svoje pravo otkaza, primjenjuju se odredbe prodavateljeve politike otkazivanja.

5.3 U slučaju samostalnog preuzimanja, prodavač prvo obavijesti kupca e-poštom da je roba koju je naručio spremna za preuzimanje. Nakon primitka ove e-pošte, kupac može preuzeti robu u sjedištu prodavatelja nakon savjetovanja s prodavateljem. U tom slučaju neće se naplatiti troškovi dostave.

5.4 Kupon se kupcu daje na sljedeći način:

- putem e-maila

6) Vlasnička rezervacija

Ako prodavatelj unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do potpune isplate dugovane kupoprodajne cijene.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

7.1 Ako je kupljeni predmet neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.

7.2 Ako se kupac ponaša kao potrošač, od njega se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu s očitom transportnom štetom i da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Otkup bonova za kampanju

8.1 Bonovi koje prodavatelj izdaje besplatno u sklopu promocija s određenim vremenom valjanosti i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu "promotivni bonovi") mogu se iskoristiti samo u prodavateljskoj internetskoj trgovini i samo u navedenom roku.

8.2 Pojedinačni proizvodi mogu se izuzeti iz kampanje vouchera ako postoji odgovarajuće ograničenje sadržaja bona kampanje.

8.3 Promotivni vaučeri mogu se iskoristiti tek prije dovršetka postupka narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

8.4 Nekoliko bonova za kampanju može se iskoristiti za jednu narudžbu.

8.5 Vrijednost robe mora biti najmanje jednaka iznosu bona za kampanju. Prodavatelj neće povratiti preostali iznos kredita.

8.6 Ako vrijednost bona za kampanju nije dovoljna da pokrije narudžbu, za podmirivanje razlike može se odabrati jedan od ostalih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

8.7 Bonus za bon za kampanju ne isplaćuje se u gotovini niti se plaća kamata.

8.8 Kupon za kampanju neće se povratiti ako kupac vrati plaćenu robu u cijelosti ili djelomično s bonom za kampanju u okviru svog zakonskog prava na odustajanje.

8.9 Vaučer za kampanju je prenosiv. Prodavatelj može platiti odgovarajućeg vlasnika koji iskoristi promotivni bon u prodavačevoj internetskoj trgovini s učinkom pražnjenja. To se ne odnosi ako prodavatelj zna ili iz krajnje nepažnje ne zna za neovlaštenje, pravnu nesposobnost ili nedostatak odobrenja određenog vlasnika.

9) Iskupljanje poklon bonova

9.1 Bonovi koji se mogu kupiti putem prodavateljeve internetske trgovine (u daljnjem tekstu "poklon bonovi") mogu se iskoristiti samo u prodavačkoj internetskoj trgovini, osim ako u bonu nije drugačije navedeno.

9.2 Poklon bonovi i preostali saldo poklon bonova mogu se iskoristiti do kraja treće godine nakon godine u kojoj je bon kupljen. Preostali kredit bit će dodijeljen kupcu do datuma isteka.

9.3 Poklon bonovi mogu se iskoristiti samo prije dovršetka postupka narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

9.4 Nekoliko poklon bonova može se iskoristiti za jednu narudžbu.

9.5 Poklon bonovi mogu se koristiti samo za kupnju robe, a ne i za kupnju dodatnih poklon bonova.

9.6 Ako vrijednost poklon-bona nije dovoljna za pokrivanje narudžbe, za podmirivanje razlike može se odabrati jedan od ostalih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

9.7 Salda poklon bona ne isplaćuje se u gotovini niti se plaća kamata.

9.8 Poklon bon je prenosiv. Prodavač može s učinkom pražnjenja izvršiti uplate odgovarajućem vlasniku koji iskoristi poklon bon u prodavačevoj internetskoj trgovini. To se ne odnosi ako prodavatelj zna ili iz krajnje nepažnje ne zna za neovlaštenje, pravnu nesposobnost ili nedostatak odobrenja određenog vlasnika.

10) Primjenjivi zakon

Zakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretne robe. Za potrošače ovaj se izborni zakon primjenjuje samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.

11) Nadležnost

Ako kupac djeluje kao trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili kao poseban fond prema javnom pravu sa sjedištem na teritoriju Savezne Republike Njemačke, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora je mjesto poslovanja prodavatelja. Ako je kupac sa sjedištem izvan teritorija Savezne Republike Njemačke, poslovno mjesto prodavatelja je isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora, ako se ugovor ili potraživanja iz ugovora mogu pripisati profesionalnoj ili komercijalnoj aktivnosti kupca. U gornjim slučajevima, međutim, prodavatelj uvijek ima pravo nazvati sud u sjedištu kupca.

12) Alternativna rješavanje sporova

12.1 Komisija EU pruža platformu za internetsko rješavanje sporova na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju kupca.

12.2 Prodavatelj nije dužan niti voljan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.

 
© IT odvjetničko društvo
 

DOCID: ##ITK-a66b578e5a80d271103248a315c87c25##

Verzija: 202012230832