sąlygos

Taisyklės Informacija klientui

Turinys

 1. apimtis
 2. išvada
 3. atšaukimas
 4. Kainos ir apmokėjimo sąlygos
 5. Pristatymo ir pristatymo sąlygos
 6. Nuosavybės teisės išlaikymas
 7. Atsakomybė už trūkumus (garantija)
 8. Kampanijos čekių išpirkimas
 9. Dovanų kuponų išpirkimas
 10. Taikoma teisė
 11. jurisdikcija
 12. Alternatyvus ginčų sprendimas

1) Taikymo sritis

1.1 Šios „Sarap.Online UG (ribotos atsakomybės) (toliau - pardavėjas) bendrosios sąlygos (toliau - GPM) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, kurias vartotojas ar verslininkas (toliau - klientas) su pardavėju turi dėl: uždaro prekes, kurias pardavėjas demonstruoja savo internetinėje parduotuvėje. Šiuo atveju prieštaraujama paties kliento sąlygų įtraukimui, nebent susitarta kitaip.

1.2 Šios sąlygos ir nuostatos taikomos atitinkamai talonų pristatymo sutartims, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip.

1.3 Vartotojas, kaip apibrėžta šiose sąlygose, yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį tikslais, kurie paprastai nėra nei komerciniai, nei jų savarankiška profesinė veikla. Verslininkas pagal šias sąlygas yra fizinis ar juridinis asmuo arba teisinė bendrija, kurie, sudarydami teisinį sandorį, vykdo savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

2) Išvada

2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esantys prekių aprašymai nėra privalomi pardavėjo pasiūlymai, tačiau jie naudojami klientui įpareigojančiam pasiūlymui pateikti.

2.2 Pasiūlymą klientas gali pateikti naudodamasis internetine užsakymo forma, integruota pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, klientas pateikia teisiškai įpareigojantį prekių pirkimo krepšelyje pasiūlymą, spustelėdamas mygtuką, kuris užbaigia užsakymo procesą. Taip pat klientas gali pateikti pasiūlymą pardavėjui telefonu arba el. Paštu.

2.3 Pardavėjas gali priimti kliento pasiūlymą per penkias dienas,

 • išsiuntus klientui rašytinį užsakymo patvirtinimą arba užsakymo patvirtinimą teksto forma (faksu ar el. paštu), tokiu atveju autorizuotas užsakymo patvirtinimo gavimas kliente, arba
 • pristatant užsakytas prekes klientui, tokiu atveju lemiamos galimybės naudotis prekėmis yra klientui, arba
 • paprašius kliento sumokėti po užsakymo.

Jei egzistuoja kelios iš minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai atsiranda viena iš minėtų alternatyvų. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas atsiuntė pasiūlymą, ir baigiasi penktą dieną po pasiūlymo išsiuntimo. Jei pardavėjas nepriima kliento pasiūlymo per minėtą laikotarpį, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, dėl kurio kliento nebepareigoja jo ketinimų deklaracija.

2.4 Jei pasirinksite „PayPal“ siūlomą mokėjimo metodą, mokėjimą apdoros mokėjimo paslaugų teikėjas „PayPal“ (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau: „PayPal“), laikantis „PayPal“ Naudojimo sąlygas galima peržiūrėti adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full arba - jei klientas neturi „PayPal“ paskyros - pagal mokėjimų be „PayPal“ paskyros sąlygas. adresu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jei klientas moka naudodamas „PayPal“ siūlomą mokėjimo metodą, kurį galima pasirinkti užsakymo internetu procese, pardavėjas jau deklaruoja kliento pasiūlymo priėmimą tuo metu, kai klientas spustelėja mygtuką, kad užbaigtų užsakymo procesą.

2.5 Pateikdamas pasiūlymą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, sutarties tekstą pardavėjas išsaugo po sutarties sudarymo ir išsiunčia klientui teksto forma (pvz., El. Paštu, faksu ar laišku), klientui išsiuntus savo užsakymą. Pardavėjas jokios kitos sutarties teksto nuostatos nevykdo. Jei klientas, prieš pateikdamas savo užsakymą, pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra sukūręs vartotojo abonementą, užsakymo duomenys bus archyvuojami pardavėjo svetainėje ir klientas galės nemokamai naudotis savo slaptažodžiu apsaugota vartotojo paskyra, pateikdamas atitinkamus prisijungimo duomenis.

2.6 Prieš privalomą užsakymo pateikimą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, klientas gali nustatyti galimas įvesties klaidas, atidžiai perskaitydamas ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė geriau atpažinti įvesties klaidas gali būti naršyklės išplėtimo funkcija, kurios pagalba padidinamas vaizdavimas ekrane. Klientas gali ištaisyti savo įrašus kaip elektroninio užsakymo proceso dalį, naudodamas įprastas klaviatūros ir pelės funkcijas, kol jis spustelės mygtuką, užbaigiantį užsakymo procesą.

2.7 Sutarčiai sudaryti galima naudotis vokiečių ir anglų kalbomis.

2.8 Užsakymai apdorojami ir kontaktai dažniausiai atliekami el. Paštu ir automatiniu būdu. Klientas turi įsitikinti, kad jo nurodytas užsakymo apdorojimui elektroninio pašto adresas yra teisingas, kad pardavėjo siunčiamus el. Laiškus būtų galima gauti šiuo adresu. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad būtų galima pristatyti visus el. Laiškus, kuriuos pardavėjas ar trečiosios šalys užsakė pardavėjui užsakymui apdoroti.

2.9 Užsakydamas alkoholinius gėrimus, klientas išsiųsdamas užsakymą patvirtina, kad yra sulaukęs įstatymuose nustatyto minimalaus amžiaus.

3) panaikinimas

3.1 Vartotojai paprastai turi atsisakymo teisę.

3.2 Daugiau informacijos apie sutarties atsisakymo teisę galite rasti pardavėjo atšaukimo politikoje.

4) Kainos ir mokėjimas

4.1 Jei pardavėjo prekės aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas įstatyme numatytas pardavimo mokestis. Visos papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos, kurios gali atsirasti, atskirai nurodomos atitinkamame produkto aprašyme.

4.2 Pristatant į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, gali atsirasti papildomų išlaidų, už kurias pardavėjas neatsako ir kurias turi padengti klientas. Tai apima, pavyzdžiui, kredito įstaigų pinigų pervedimo išlaidas (pvz., Pervedimo mokesčius, valiutos kurso mokesčius) arba importo muitus ar mokesčius (pvz., Muitus). Tokios išlaidos gali atsirasti ir dėl lėšų pervedimo, jei pristatymas atliekamas ne į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, tačiau klientas atsiskaito iš šalies, esančios už Europos Sąjungos ribų.

4.3 Apie mokėjimo būdą (-us) klientui bus pranešta pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.4 Jei buvo susitarta dėl išankstinio apmokėjimo banko pavedimu, mokėti reikia iškart po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnės datos.

4.5 Jei pasirinksite mokėjimo būdą „SOFORT“, mokėjimą apdoros mokėjimo paslaugų teikėjas SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Miunchenas (toliau - SOFORT). Norėdamas apmokėti sąskaitos sumą per „SOFORT“, klientas turi turėti internetinės bankininkystės sąskaitą, kuri buvo suaktyvinta dalyvavimui „SOFORT“, mokėjimo proceso metu atitinkamai identifikuoti save ir patvirtinti mokėjimo nurodymą „SOFORT“. Iš karto po to mokėjimo operaciją atlieka „SOFORT“ ir nurašoma kliento banko sąskaita. Daugiau informacijos apie „SOFORT“ mokėjimo būdą klientas gali iškviesti internete adresu https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Jei pasirenkate atsiskaitymo kreditine kortele būdą per „Stripe“, sąskaitą faktūrą reikia sumokėti iškart po sutarties sudarymo. Mokėjimą tvarko mokėjimo paslaugų teikėjas „Stripe Payments Europe Ltd.“, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau: „Stripe“). „Stripe“ pasilieka teisę atlikti kredito patikrinimą ir atmesti šios rūšies mokėjimą, jei kredito patikrinimas yra neigiamas.

5) Pristatymo sąlygos

5.1 Prekių pristatymas vyksta siuntimo maršrutu kliento nurodytu pristatymo adresu, nebent susitarta kitaip. Tvarkant operaciją, lemiamas yra pristatymo adresas, nurodytas pardavėjo užsakyme.

5.2 Jei prekių pristatymas nepavyksta dėl priežasčių, už kurias atsakingas klientas, klientas padengia pagrįstas pardavėjo patirtas išlaidas. Tai netaikoma siuntimo išlaidoms, jei klientas faktiškai naudojasi savo teise atsisakyti sutarties. Grąžinant išlaidas, jei klientas veiksmingai naudojasi teise atsisakyti sutarties, taikomos pardavėjo atšaukimo politikoje numatytos nuostatos.

5.3 Savarankiško surinkimo atveju pardavėjas pirmiausia elektroniniu paštu informuoja klientą, kad jo užsakytos prekės yra paruoštos atsiimti. Gavęs šį el. Laišką, klientas, pasitaręs su pardavėju, gali prekes atsiimti pardavėjo būstinėje. Tokiu atveju siuntimo išlaidos nebus apmokestintos.

5.4 Kuponai klientui suteikiami taip:

- elektroniniu paštu

6) išlaikymas pavadinime

Jei pardavėjas iš anksto, jis pasilieka teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa sumokėta pirkimo kaina.

7) Atsakomybė už defektus (garantija)

7.1 Jei perkama prekė yra su trūkumais, taikomos įstatymų numatytos atsakomybės už trūkumus nuostatos.

7.2 Jei klientas veikia kaip vartotojas, jo prašoma pateikti skundą pristatytojui dėl pristatytų prekių, turinčių akivaizdžių transporto pažeidimų, ir apie tai informuoti pardavėją. Jei klientas nesilaiko, tai neturi jokios įtakos jo įstatymuose ar sutartyje nustatytoms pretenzijoms dėl trūkumų.

8) Kampanijos čekių išpirkimas

8.1 Kuponus, kuriuos pardavėjas nemokamai išduoda kaip tam tikro galiojimo laikotarpio akcijų dalį ir kurių klientas negali įsigyti (toliau - reklaminiai čekiai), galima išpirkti tik pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik per nurodytą laikotarpį.

8.2 Atskiri produktai gali būti neįtraukti į talonų kampaniją, jei atitinkamas apribojimas atsiranda dėl kampanijos vaučerio turinio.

8.3 Reklaminius kuponus galima išpirkti tik nepasibaigus užsakymo procesui. Vėliau atsiskaityti negalima.

8.4 Vienam užsakymui galima išpirkti kelis kampanijos čekius.

8.5 Prekių vertė turi būti bent jau lygi kampanijos čekio sumai. Pardavėjas negrąžins likusio kredito.

8.6 Jei kampanijos vaučerio vertės nepakanka užsakymui padengti, skirtumui apmokėti galima pasirinkti vieną iš kitų pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

8.7 Kampanijos vaučerio kreditas nėra mokamas grynaisiais pinigais ir nėra mokamos palūkanos.

8.8 Kampanijos čekis nebus kompensuojamas, jei klientas grąžins visas ar iš dalies apmokėtas prekes su akcijos čekiu pagal įstatyme numatytą sutarties atsisakymo teisę.

8.9 Kampanijos čekį galima perkelti. Pardavėjas gali sumokėti atitinkamam savininkui, išpirkusiam reklaminį kuponą pardavėjo internetinėje parduotuvėje, turėdamas iškrovos efektą. Tai netaikoma, jei pardavėjas žino arba labai aplaidžiai nežino apie atitinkamo savininko neleidimą, teisinį neveiksnumą ar įgaliojimo nebuvimą.

9) Dovanų kuponų išpirkimas

9.1 Kuponus, kuriuos galima įsigyti per pardavėjo internetinę parduotuvę (toliau - dovanų čekiai), galima išpirkti tik pardavėjo internetinėje parduotuvėje, nebent vaučeryje nurodyta kitaip.

9.2 Dovanų kuponus ir likusį dovanų kuponų likutį galima išpirkti iki trečiųjų metų, einančių po metų, kuriais įsigytas kuponas, pabaigos. Likęs kreditas klientui bus įskaitytas iki galiojimo pabaigos.

9.3 Dovanų kuponus galima išpirkti tik nepasibaigus užsakymo procesui. Vėliau atsiskaityti negalima.

9.4 Vienam užsakymui galima išpirkti kelis dovanų kuponus.

9.5 Dovanų kuponai gali būti naudojami tik prekėms įsigyti, o ne papildomiems dovanų kuponams įsigyti.

9.6 Jei dovanų kupono vertės nepakanka užsakymui padengti, skirtumui apmokėti galima pasirinkti vieną iš kitų pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

9.7 Dovanų kupono likutis neišmokamas nei grynaisiais, nei palūkanos.

9.8 Dovanų kuponą galima perleisti. Pardavėjas, turėdamas iškrovimo efektą, gali atlikti mokėjimus atitinkamam savininkui, kuris išpirkia dovanų kuponą pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Tai netaikoma, jei pardavėjas žino arba labai aplaidžiai nežino apie atitinkamo savininko neleidimą, teisinį neveiksnumą ar įgaliojimo nebuvimą.

10) Taikytina teisė

Visiems šalių teisiniams santykiams taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus įstatymus dėl tarptautinio kilnojamųjų prekių pirkimo. Vartotojams šis įstatymų pasirinkimas galioja tik tiek, kiek suteikta apsauga nėra atšaukiama pagal vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos valstybės imperatyvias nuostatas.

11) Jurisdikcija

Jei klientas veikia kaip prekybininkas, juridinis asmuo pagal viešąją teisę arba specialus fondas pagal viešąją teisę, kurio buveinė yra Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, visų ginčų, kylančių iš šios sutarties, jurisdikcija yra išimtinė pardavėjo verslo vieta. Jei klientas yra ne Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, pardavėjo verslo vieta yra išimtinė jurisdikcija visiems ginčams, kylantiems iš šios sutarties, jei sutartis ar reikalavimai pagal sutartį gali būti priskirti kliento profesinei ar komercinei veiklai. Tačiau aukščiau nurodytais atvejais pardavėjas bet kokiu atveju turi teisę kreiptis į teismą kliento verslo vietoje.

12) Alternatyvus ginčų sprendimas

12.1 ES Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą naudodama šią nuorodą: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ši platforma yra kontaktinis punktas sprendžiant ginčus, kylančius iš pirkimo ar paslaugų pirkimo sutarčių, susijusių su vartotoju, neteismine tvarka.

12.2 Pardavėjas nėra įpareigotas ir nenori dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo taryboje.

 
© IT advokatų kontora
 

DOCID: ##ITK-a66b578e5a80d271103248a315c87c25##

Versija: 202104140730