nospiedums

nospiedums

Sarap.Online UG (ierobežota atbildība)
Augsburger Str. 552
70327 Štutgarte

Vadība: Bernds Hartmans

Tālrunis: + 49-711-40099290
E-pasta adrese: labdien [at] sarap.online

Reģistrācijas tiesa un reģistrācijas numurs: Štutgartes rajona tiesa - HRB 765933
Pārdošanas nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar § 27 pārdošanas nodokļa likumu: DE320136592

Atbildīgais saskaņā ar 18. § Abs. 2 MStV: Bernd Hartmann, Augsburger Str. 552, 70327 Stuttgart.

Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas (OS) platforma patērētājiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mēs nevēlamies un mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesas padomē.


nospiedums

Iniciatīvas “Taisnīgums mazumtirdzniecībā” dalībnieks.
Plašāka informācija: https://www.fairness-im-handel.de