AVG (Privacy)

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Sarap.Online GmbH, Augsburger Str.552, 70327 Stuttgart, Duitsland, Tel.: +49 711 40099290, E-Mail: hallo @sarap.online . De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen u in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (zogenaamde permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden, voor een individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een gespecificeerde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van elke cookie-opslag is te vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Sommige cookies worden gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG ofwel om het contract uit te voeren, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG in het geval van een gegeven toestemming of volgens artikel 6 par. 1 lit. f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te beschermen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/helpen/ 17442/windows-internet-explorer-cookies-verwijderen-beheren
Firefox: https://support.mozilla.org/ de/kb/toestaan-en-weigeren-cookies
Chrome: https://support.google.com/chroom/antwoord/ 95647?hl=de&hlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/gids/safari/sfri11471/Mac
Opera: https://help.opera.com/ de/laatste/web-voorkeuren/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, is te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de daarbij behorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplicht is.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en bij contractuitvoering

Volgens Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, persoonlijke gegevens worden verder verzameld en verwerkt als u ons deze verstrekt met het oog op het sluiten van een contract of het openen van een klantenaccount. De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectieve invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht op het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. We bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan ​​gebruik van verdere gegevens door onze kant was.

6) commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw opmerking, informatie over het tijdstip van schrijven van het commentaar en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is gemaakt om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of onwettige inhoud publiceert door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. Rechtsgrondslagen voor de opslag van uw gegevens zijn de art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. We behouden ons het recht voor opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangevoerd.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen toesturen. Verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De specificatie van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door in de toekomst op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door het activeren van de bevestigingslink u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. een GDPR. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief, sparen we je van het internet service provider (ISP) geregistreerd IP-adres en de datum en tijd van de registratie, met het oog op het mogelijke misbruik van uw e-mail adres te begrijpen op een later tijdstip. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt door middel van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren via de verstrekte link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde persoon. Na uitloggen uw e-mail adres zal onmiddellijk worden verwijderd uit onze nieuwsbrief mailinglijst voor zover u uitdrukkelijk hebben ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of behouden wij ons een die verder gaat dan het gebruik van gegevens die wordt toegestaan ​​door de wet en die wij op de hoogte in deze verklaring aan.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen uit ons assortiment van goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds gekochte producten uit ons assortiment. We hebben hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig in overeenstemming met artikel 7, lid 3, UWG. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen we u geen e-mail sturen. U hebt het recht om te allen tijde met toekomstig effect bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de verantwoordelijke aan het begin hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden direct stopgezet.

7.3 Verzending van de nieuwsbrief via CleverReach

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (“CleverReach”), aan wie we de gegevens doorgeven die u heeft verstrekt bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. E-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

CleverReach gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden, zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op dergelijke links. Ook technische informatie wordt geregistreerd (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Met CleverReach hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij CleverReach verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

U kunt hier meer informatie lezen over gegevensanalyse door CleverReach:
https://www.cleverreach.com/ de/functies/rapportage-en-tracking/
U kunt de gegevensbeschermingsverklaring van CleverReach hier bekijken:
https://www.cleverreach.com/ de/privacy/.

7.4 - Adverteren per post
Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct mail, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - als we deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw professionele, Industrie- of handelsnaam volgens artikel 6, lid 1, lit. f AVG en om deze te gebruiken voor het versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens door een bericht aan de verantwoordelijke persoon.
- Adverteren per post via optilyz
Voor de verzending van reclamemateriaal per post maken wij gebruik van de diensten van optilyz GmbH, Neue Schönhauser Strasse 19, 10178 Berlijn (“optilyz”).
Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct mail overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. moeten - de dienstverlener optimaliseren en opdracht geven voor het afdrukken en verzenden van op interesses gebaseerde reclame-informatie over onze aanbiedingen als onderdeel van individuele campagnes.
Optilyz bewaart de verzonden gegevens uitsluitend op servers binnen de EU en verwijdert ze op gestandaardiseerde wijze vier weken nadat ze per post zijn verzonden.
Wij hebben met optiylz een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij het bedrijf verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor direct mail door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Optilyz vindt u op: https://optilyz.com/ de/Gegevensbescherming/

7.5 Warenverfügbarkeitsbenachrichtigung per e-mail

Als we in onze online winkel de mogelijkheid bieden voor geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare items om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnotificatieservice voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice voor de beschikbaarheid van goederen, sturen we u een eenmalig e-mailbericht over de beschikbaarheid van het item dat u hebt geselecteerd. Het enige dat nodig is om deze melding te verzenden, is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een overeenkomstige melding sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op de betreffende link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP) en de datum en tijd van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te voorkomen te kunnen begrijpen. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen, worden alleen gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een specifiek artikel in onze online winkel. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de bovengenoemde persoon. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres verwijderd van onze mailinglijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u informeren in deze verklaring .

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor zover nodig voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u bij de bestelling hebt opgegeven (naam, adres, e-mailadres) om te voldoen aan onze wettelijke informatie-eisen in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG persoonlijk met behulp van een geschikt communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail) over komende updates in de wettelijk bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over updates die wij verschuldigd zijn en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de respectieve informatie.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Als u goederen met leeftijdsbeperking bestelt, zorgen wij ervoor dat u de wettelijk vereiste minimumleeftijd voor de goederen in kwestie hebt bereikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake jeugdbescherming. Hiervoor gebruiken wij een leeftijdsverificatieproces, waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren (leeftijdsverificatie) en indien van toepassing. Kan authenticatie garanderen. Hiervoor gebruiken we de Ident-Check-service van DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn.

Om de vereiste minimumleeftijd te controleren, worden sommige van uw persoonsgegevens doorgestuurd naar de bovengenoemde serviceprovider. Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

8.3 Gebruik van speciale dienstverleners voor het verwerken en verwerken van bestellingen

- SendCloud
De verzending vindt plaats via het verzendportaal "SendCloud" (SendCloud GmbH, Kanalstr. 10, 80538 München). Volgens artikel 6, lid 1, lit. b AVG geven wij uw gegevens door aan SendCloud met als enig doel uw online bestelling te verwerken. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor verwerking. Details over de gegevensbescherming van SendCloud kunnen worden ingezien op de SendCloud-website op www.sendcloud.de/datenschutz/.

8.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendserviceproviders

- DHL
Erfolgt de Zustellung der Ware door de Transportdienstleister DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zodat uw e-mailadres gemäß Art. 6 Buikspieren. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung en DHL weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Buikspieren. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse and DHL weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall is een voorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich.
Die Einwilligung Kann Jederzeit with Wirkung for the Zukunft gegenüber dem orben bezeichneten Verantwortlichen of gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerufen werden.
- UPS
Erfolgt de Zustellung der Ware door de Transportdienstleister UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), dus geben binnen uw e-mailadres voor de Zustellung der Ware gemäß Art. 6 Buikspieren. 1 lit. a DSGVO zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung and UPS weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zweck der Zustellung gemäß Art. 6 Buikspieren. 1 lit. b DSGVO in de naam van de hulpverleners en de lieferadresse en UPS weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall is een voorherige Abstimmung des Liefertermins mit UPS bzw. die Übermittlung von Statusinformationen der Sendungszustellung nicht möglich.
Deze standaard kan worden gebruikt voor het transport van de transportondernemer en de UPS kan worden aangepast.

8.5 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Mollie
Kiest u voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Mollie, dan wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie zullen verstrekken, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) volgens artikel 6, lid 1, verlicht. b GDPR doorgeven. Uw gegevens worden alleen met het oog op betalingsverwerking doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dit nodig is.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), ga verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de levering van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus: https://www.paypal.com/ de/webapps/mpp/u/privacy-vol
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.

9) neemt contact op met de evaluatieherinnering

Herinnering door ShopVote
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1, punt de), zodat zij u een beoordelingsherinnering per e-mail kunnen sturen.
Dit is een van de belangrijkste manieren om een ​​nieuw bericht te plaatsen en voor de gegevens te gebruiken. Verantwoorde- of bewaarplattegronden.

10) Gebruik van grafische afbeeldingen en keurmerken

Store Vote Graphics

Om onze ShopVote-zegel en verzamelde en / of geaggregeerde beoordelingen weer te geven, hebben we ShopVote-afbeeldingen op deze website opgenomen.

Dit dient om onze overwegend legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG. De ShopVote-graphics en de diensten die ermee worden geadverteerd, worden aangeboden door Blickreif GmbH, Schulstrasse 46, 80634 München.

Bij het oproepen van de ShopVote-afbeeldingen slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van de oproep (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. De ShopVote-afbeeldingen verzamelen of bewaren geen andere persoonlijke gegevens.

11) Gebruik van sociale media: video's

Youtube-video's gebruiken

Deze website maakt gebruik van de Youtube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video die door "Youtube" die behoren tot de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ( "Google") behoort.

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video's begint, maakt de provider "Youtube" gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers. Volgens de aanwijzingen van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als je niet wilt worden gekoppeld aan je profiel op YouTube, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO gebaseerd op de legitieme belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of aanpassing van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet zich aan YouTube houden om deze uit te voeren. In het kader van het gebruik van YouTube kan dit ook leiden tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. kom in de VS.
Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, wordt u elke keer dat u deze website bezoekt, verbonden met het Google Netwerk. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder invloed van ons te hebben.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de YouTube-gebruiksvoorwaarden https://www.youtube.com/statisch?sjabloon=termen evenals in het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/ de/beleid/ privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG verkregen. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

12) Online marketing

Facebook-pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen (met cookie-toestemmingstool)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt afgespeeld, wordt de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd door Facebook Pixel. Als op onze pagina gegevens via pixels met Facebook kunnen worden gedeeld, wordt deze URL-parameter met een cookie in de browser van de gebruiker geschreven, die onze gelinkte pagina zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens uitgelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om alleen de door ons geplaatste Facebook-advertenties weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. Interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn gebaseerd op de bezochte Websites bepaald) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet hinderlijk zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door na te gaan of gebruikers zijn doorverwezen naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/over/ privacy/) kan gebruiken. De gegevens kunnen Facebook en haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook-pixel" in de "Cookie-toestemmingstool" die in de website is geïntegreerd.

13) webanalyse-services

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. kom in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en directe persoonlijke referentie uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. In de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Met een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken", maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken te maken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers op basis van een evaluatie van interessegerelateerde advertenties en met behulp van informatie van derden. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde afstemming van marketingmaatregelen. Gegevensrecords die zijn vastgelegd via de "demografische kenmerken" kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de door Google Analytics geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologieën/partnersites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte apparaat, zullen alleen worden uitgevoerd als u ons een bericht hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a AVG hebben hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens uw websitebezoek.
U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst uit te schakelen in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten, waarmee Google verplicht is de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS baseert Google zich op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/ privacy?hl=de&gl=de

14) Hulpmiddelen en diversen

14.1 - Lexoffice
We gebruiken de cloudgebaseerde boekhoudsoftware "lexoffice" van Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Strasse 9, 79111 Freiburg, om de boekhouding af te handelen.
Lexoffice verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien nodig, de bankbewegingen van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, af te stemmen op de transacties en om de financiële boekhouding ervan te creëren in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.
Sofern hierbei auch personenbezogene Verarbeitet worden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Buikspieren. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an einer effizienten Organization und Dokumentation unserer Geschäftsvorgänge.
Voor meer informatie over lexoffice, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de bepalingen inzake gegevensbescherming, zie https://www.lexoffice.de/privacy/

14.2 Borlabs
Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstool Borlabs van de provider Mr. Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg ("Borlabs"), dat twee technisch noodzakelijke cookies instelt ("borlabsCookie" en "borlabsCookieUnblockContent") om uw cookievoorkeur op te slaan. De bovengenoemde verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het bieden van cookievoorkeurenbeheer voor websitebezoekers.
De "Borlabs Cookie" verwerkt geen persoonlijke gegevens. De "borlabsCookie" -cookie slaat de door u gekozen voorkeur op, die u heeft geselecteerd toen u de website betrad. De "borlabsCookieUnblockContent" cookie slaat op welke (externe) media / content je altijd automatisch wilt laten deblokkeren. Als u deze instellingen wilt intrekken, verwijdert u eenvoudig de cookies in uw browser. Wanneer u de website opnieuw opent / laadt, wordt u opnieuw gevraagd naar uw cookievoorkeur.

14.3 - Google-weblettertypen
Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Dit kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. komen in de VS. Op deze manier wordt Google zich ervan bewust dat onze website is benaderd via uw IP-adres. De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen vindt alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/FAQ and in Google's privacy policy at https://www.google.com/beleid/ privacy/

14.4 Google Vertalen

Deze site maakt gebruik van de "Google Translate" vertaaldienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") via een API-integratie. De browser die u gebruikt, maakt verbinding met de Google-servers zodat de vertaling automatisch wordt weergegeven op basis van uw keuze voor een landstaal. Google maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. kom in de VS.
Als persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij onbelemmerde en universele toegankelijkheid van onze website.
Meer informatie over Google Translate en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/beleid/ privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG verkregen. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

15) rechten van de betrokken persoon

15.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u de volgende rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve uitoefening wordt genoemd vereisten:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG;
 • Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG.

15.2 RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.
MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

16) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO, deze gegevens worden opgeslagen totdat de persoon zijn toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die, in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, zijn gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO worden verwerkt, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat zij niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO deze data wordt opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op grond van art. 21 par. 1 DSGVO, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan kan bewijzen, of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO deze gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21 para. 2 DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze Verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.