Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Omvang
 2. conclusie
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
 8. Einlösung von Aktionsgutscheinen
 9. Cadeaubonnen inwisselen
 10. Toepasselijk recht
 11. jurisdictie
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Sarap.Online GmbH (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper met betrekking tot de verkoper in voltooit de goederen weergegeven in zijn online winkel. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2) Conclusie

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan de offerte in te dienen via het online bestelformulier geïntegreerd in de verkoper online shop. In dit geval heeft de klant nadat hij de geselecteerde producten in de virtuele winkelwagen en elektronische order proces heeft doorlopen, door te klikken op het bestelproces laatste knop, een juridisch bindend contract aan te bieden op het vlak van de korf van goederen uit. Ook kan de klant de offerte in te dienen om de verkoper per telefoon of e-mail.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door toezending van de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling of een orderbevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), en de omvang van de orderbevestiging aan de klant is relevant, of
 • Door de bestelde goederen aan de klant te leveren, voor zover de toegang van de goederen naar de klant relevant is, of
 • door na de levering van zijn bestelling, instrueert hij de klant te betalen.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots start am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, dus vergulde sterften als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal") , onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die te raadplegen zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt om het bestelproces te voltooien.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm naar de klant gestuurd (bijv. E-mail, fax of brief) nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. Een verdere bepaling van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens te verstrekken.

2.6 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

2.9 Bij het bestellen van alcoholische dranken bevestigt de klant door de bestelling te verzenden dat hij de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt.

3) Terugtrekking

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid (en) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als de betaalmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie bevestigen aan "SOFORT" . De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant vinden op internet onder https://www.klarna.com/sofort/ te halen.

4.6 Als u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden via de "mollie" betaalservice, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De individuele betaalmethoden die via mollie worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper. Voor het afhandelen van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarnaar de klant eventueel apart wordt verwezen. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op internet op: https://www.mollie.com/de/ beschikbaar.

5) Verzendkosten

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten, als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de bepalingen in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken in geval van foutieve of ongepaste zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal al het mogelijke doen om de goederen aan te schaffen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 In het geval van zelfophaling, laat de verkoper de klant eerst per e-mail weten dat de door hem bestelde goederen klaar staan ​​om opgehaald te worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant na overleg met de verkoper de goederen ophalen op het hoofdkantoor van de verkoper. In dat geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.5 Vouchers worden als volgt aan de klant overhandigd:

- per e-mail

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooraf van tevoren beschikt, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 Indien de klant optreedt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen

8.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen van de tegoedboncampagne worden uitgesloten als er een overeenkomstige beperking van de inhoud van de tegoedbon is.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

8.4 Er kunnen meerdere actievouchers worden ingewisseld voor één bestelling.

8.5 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de campagnevoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

8.7 Het tegoed van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die betaald zijn geheel of gedeeltelijk retourneert met de actievoucher in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan de respectieve eigenaar betalen die de actievoucher in de online winkel van de verkoper inwisselt met een vervelende werking. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-autorisatie, juridische onbekwaamheid of het ontbreken van toestemming van de respectieve eigenaar.

9) Cadeaubonnen inwisselen

9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

9.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tegen het einde van het derde jaar na het jaar waarin de tegoedbon is gekocht. Het resterende krediet wordt tot de vervaldatum bijgeschreven op de klant.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

9.4 Bij bestelling van meerdere cadeaubonnen kunnen deze verzilverd worden.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om goederen te kopen en niet om extra cadeaubonnen te kopen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan, met een vervullend effect, betalingen doen aan de respectievelijke eigenaar die de cadeaubon inwisselt in de online winkel van de verkoper. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-autorisatie, juridische onbekwaamheid of gebrek aan autorisatie van de respectieve eigenaar.

10) Toepasselijk recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

11) Jurisdictie

Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen in de vestigingsplaats van de klant.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, a denen ein Verbraucher beteiligt ist.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 
© IT-Recht Kanzlei
 

DOCID: ##ITK-02c4ce4cdbf4a1aa3feccbf013466725##

Versie: 202111250502